Concursul M. Marinciuc, editia a iv, 2014

formular de participare 

Istoricul Concursului

La 26 noiembrie 2014 reputatul profesor Mihai Marinciuc ar fi împlinit vîrsta de 76 de ani…În perioada 21-22 noiembrie 2014 îşi va desfăşura lucrările ediţia a IV-a a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”. Acum trei ani, la 26 noiembrie 2011, în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc I-a ediţie a acestui concurs de fizică, activitate cu caracter competitiv, idee exclusivă a Grupului de iniţiativă a profesorilor de fizică din municipiul Chișinău, realizată de colegi şi discipoli ai Profesorului Mihai Marinciuc, de Asociația Obștească „ICAR”, cu concursul Centrului Municipal de Excelenţă, Firmei Xerox şi a Editurilor cu care a colaborat Domnul Profesor: „Știința”, „Integritas”, Editura Academiei de Științe a Moldovei.

Acţiunea avea și are drept obiectiv prioritar crearea oportunităților de formare, dezvoltare şi promovare a elevilor din clasele a VI-a – a XI-a dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică. Preşedinte al Concursului a fost desemnat dl. Spiridon Rusu, conferenţiar doctor, Universitatea Tehnică din Moldova, Preşedinte Onorific – dl. Florea Uliu, conferenţiar doctor, Universitatea din Craiova. Preşedinte al comitetului organizatoric al primei ediţii a fost dl. Miron Potlog, grad didactic superior, director adjunct, LT „Nicolae Iorga”. A sponsorizat prima ediție a acţiunii LT „Nicolae Iorga”, Firma „Xerox Moldova”, director Tudor Acristinii, Editura „Ştiinţa”, director Gheorghe Prini, Editura „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Asociaţia Obştească ICAR, președinte Tamara Curtescu şi colectivul didactic al Centrului Municipal de Excelenţă, director Ina Botnari, unde a activat şi regretatul Domn Profesor Mihai Marinciuc. Conform regulamentului concursului instituţia, discipolii căreia au acumulat cele mai multe medalii, este desemnată gazdă a următoarei ediţii.

Cupa Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” se află pe parcursul a trei ani consecutivi în posesia instituţiei care a demonstrat performanţă prin elevii săi. Prima și a doua ediţie a Concursului a adus Cupa în Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti. Astfel, Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, acumulînd prin lotul său condus de Domnul Profesor, Igor Evtodiev, cel mai mare număr de medalii, a fost gazda ediţiilor a II și a III-a. Preşedinte al comitetului organizatoric la ediţia a III-a a fost doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiarul universitar Igor Evtodiev. În grupul de lucru se regăsesc personalităţi notorii ca academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Societăţii de Fizică din Republica Moldova, Preşedinte CNAA, fizicieni didacţi cunoscuţi ca G.Ţurcanu, V.Gheţu, M.Potlog, V.Păgînu, I.Malcoci, I.Holban, V.Burleai, I.Nacu, M.Cernei şi mulţi alţi profesori.

Începînd cu anul 2014 Concursul, In memoriam Mihai Marinciuc” își va realiza activitățile la Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc”, director dr. Gheorghe Gînju, președinte al Comitetului organizatoric, vicepreședinte Ion Nacu, profesor de fizică.
În cadrul ediţiei a IV-a la Concurs sunt invitați elevi din clasele a VI-a – a XI-a cu aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor și culegerilor de fizică școlară.
Ediţia a IV-a a Concursului „În Memoriam Mihai Marinciuc” se va desfăşura la Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc”, director dr. Gheorghe Gînju, în perioada 21-22 noiembrie 2014, anticipînd ziua de 26 în care ilustrul pedagog ar fi împlinit vîrsta de 76 de ani.

Prin participarea Dvs. acceptați rolul de promotor și susținător al activității de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rîndul elevilor și cadrelor didactice pasionați de fizică, în întreaga comunitate.

Vă rugăm să precizați pînă la data de 15 noiembrie 2014 prin intermediul email-urilor rusu@mail.utm.mdcmexcelenta@gmail.com lista elevilor participanți la concurs.